Brannvern

Viktig info om sameiets brannvern.

Branninnstruks

Klikk her for sameiets branninstruks, utarbeidet i samarbeid med Norsk Brannvern. Disse henger også ved siden av oppslagstavlene til hver oppgang.

Brannsikring i leiligheter

Alle leiligheter SKAL være utstyrt med brannslokningsapparat og minst én brannvarsler – dette er lovpålagt. Som beboer er du pliktig til å etterse at dette er på plass i din leilighet. Dersom du mangler brannsikringsutstyr i din leilighet kan Styret skaffe dette for deg.

Sameiet har forøvrig avtale med Norsk Brannvern som utfører årlig kontroll av leiligheter.

Vi gjør også beboere oppmerksomme på riskioen ved å bore hull i en brannvegg, dvs veggene som omslutter din leilighet. Les om mer om dette her.

Brannsikringsutstyr i fellesrom

Det er installert håndslukkere og brannvarslere i følgende fellesrom:

 • Vaskerom  (varmesensor)
 • Tørkerom (deler slukker med vaskerom)
 • Sportsbod
 • Trimrom (varmesensor)
 • Kjellerbodrom oppgang A
 • Kjellerbodrom oppgang B
 • Garasje (varmesensor)

I tillegg finnes det brannslanger i trapperom for hver etasje. Dette gjelder begge oppganger.

Merk at blokka ikke har heldekkende brannvarslingsanlegg.

Rømningsveier

 • Ved behov for rømning følg rømningsskilt som er satt opp i fellesområder.
 • Det er også mulig å benytte rømningsbalkonger som finnes i 1., 2. og 3. etasje i A-oppgangen, og 2. og 3. etasje i B-oppgangen. Man kan komme seg til over- eller underetasjen fra disse balkongene ved å benytte takluke.
 • Garasje: Rømning gjøres gjennom hovedporten. Se oppslag i garasje om hvordan port kan åpnes manuelt, dersom det er behov for det.
 • Trimrom: Rømning kan gjøres gjennom hoveddør eller gjennom ståldør ved dusjer. Se eget oppslag på ståldør.
 • MERK: Beboere bør ellers være klar over følgende svakheter med bygget når det gjelder rømning
  • Det finnes ikke brannstiger ved leilighetsbalkonger.
  • Det finnes ikke brannstige/branntau for å komme seg fra søndre rømningsbalkong i første etasje og ned til bakkeplan (ved utkjørsel garasjeanlegg)

Serviceavtale

Sameiet har en serviceavtale med Norsk Brannvern som inkluderer (under årlig kontroll)

 • Vedlikehold på eieres håndslukkere iht. NS3910, samt kontroll og funksjonstest av brannslanger ihht. NS-EN 671-3
 • Fysisk bytte av batteri i røykvarslere (9V)
 • Teoretisk rådgivning på bruk av slukkeutstyr, rutiner ved rømning, brannalarm etc.
 • Avtalen dekker også ettersyn/kontroll av utstyr i fellesrom.