[01.06.2015] Åpning av ny avfallsløsning

Nytt utvendig avfallsystem er nå åpent!
Innvendige avfallsjakter skal ikke lenger benyttes.

Se oppslag ved inngangsdørene for mer info.