[02.06.2014] Brannsikringstiltak i fellesrom

I samarbeid med Norsk Brannvern er det nå ferdig installert diverse brannsikringsutstyr i fellesrom. Dette inkluderer skumslukkere, optiske brannsvarslere, varmesensorer og rømningsskilt. I tillegg er det satt opp en branninstruks i hver oppgang. Vi ber beboere lese igjennom dette og gjøre seg kjent med plasseringen av brannsikringsutstyret i fellesrom.

Ny generell info om brannvern er nå lagt til hjemmesida.