[02.12.2015] Trepleier kommer onsdag 9. desember

Vi får besøk av en trepleier som vil utføre beskjæring av greiner ved søndre del av parkeringsplassen.

  • Onsdag 9. desember kl. 08-14

I den forbindelse må vi be beboere som leier de nummerete parkeringsplassene 18-36 om å flytte sin bil i oppsatt periode. Benytt gjesteparkering eller parkering i Kjelsåsveien hvis behov.

Det blir også utført felling av døde seljetrær på nabotomt (samme”treklynge” det blåste et tre over endre fra i 2013) og felling av et råttent asketre ved Kjelsåsveien.