[06.05.2015] Dugnad/Sommerfest 2015

Styret i Brækkehus Boligsameie inviterer herved alle beboere til dugnad og sommerfest.

  • Tors 4. juni 2015,  kl. 17.30 – 23.00 

Oppstart dugnad kl. 17.30: Fremmøte i/utenfor sportsboden.

Vi deler oss i grupper og utfører følgende (prioriterte) oppgaver:

  • Raking av løv/rydding av grøntområder
  • Diverse malearbeid
  • Annet påfallende grøntarbeid, inkl. fjerning av ugress e.l.
  • Kosting av parkeringsplass/asfalterte områder
  • Rydding/støvsuging badstue/trimrom
  • Rydding av skrot i kjeller/fellesganger
    • MERK: Alt av gjenstander/søppel lagret i fellesrom over lengre tid vil bli fjernet fra fellesganger og kjellerboder!

Alle som deltar på dugnaden får utbetalt kr. 600 ved å oppgi navn, leilighetsnummer og et 11-sifret kontonummer.  Kun én utbetaling pr. leilighet.

Umiddelbart etter dugnaden – ca kl. 20.00 – blir det sommerfest fram til kl. 23.00

Vi trenger noen som kan være med i sommerfestkomiteen. Der er det lov å være kreativ! Styret vil bidra økonomisk innen rimelighetens grenser.

Om du har innspill eller spesielle ønsker til dugnaden, eller bare ønsker å være med i sommerfestkomiteen, ta kontakt med Styret (styret@brekkehus.no).

Frist for tilbakemelding på om du ønsker å være med i sommerfestkomiteen er satt til mandag 18.mai.