[06.06.2014] Innkjøp av brannsvarslere og slukningsapparter til seksjonene

Sameiet sørger for innkjøp av standard 6 kg pulverapparat (1 stk per leilighet) og/eller røykvarsler (1 stk per leilighet) til de som måtte mangle dette etter kontrollen som ble utført av Norsk Brannvern. Beboere som ønsker noe annet/mer enn dette, må sørge for innkjøp selv.

Mer info om når dette utstyret kan ventes kommer.