[06.11.2013] Årlig brannkontroll og større trygghet for boligsameiet

Styret 2013 arbeider med å forbedre årlig brannkontroll for Brækkehus Boligsameie. Dette skal også forhåpentligvis gi hver en beboer bedre trygghet rundt eget brannutstyr og stå bedre rustet tilfelle brann inntreffer, da vi arbeider med få til en årlig gjennomgang av ekstern ekspertise av hver leilighet med hensyn på forebyggende branntiltak med utstyr. Med forbehold om at eiere imøteser dette.

Styret håper få til en god forbedret plan rundt dette innen år 2013.