[07.03.2016] Endring i vaktmesters rutiner

Styret har endret litt på Vaktmesters rutiner slik at de er bedre tilpasset nytt avfallshåndteringssystem mm. Les om de nye rutinene på Om Vaktmester.