[07.05.2016] Rørfornying – oppdatert informasjon om framdriftsplan

Oppdatering angående forsinkelser i arbeidet med rørfornying. Pr. nå ligger vi én uke etter skjema.

Kjelsåsveien 188A: 

Til dere som opprinnelig hadde oppstart uke 18:

  • Arbeidet vil i stedet starte uke 19, men det vil være en ferieuke imellom – dvs uke 20 – hvor bruk av vann åpnes igjen.  Olimb vil gjøre så mye arbeid som mulig i uke 19 – fram til  og med fredag dersom nødvendig – for å kunne åpne vannet i helgen og hele uke 20.  Så stenges vannet igjen i uke 21 for å fullføre arbeidet her.
  • Gjelder leilighetene 107-108-109-207-208-209-307-308-309.

Til dere som opprinnelig hadde oppstart uke 21: 

  • Oppstart vil i stedet være i uke 22
  • Her skal Olimb gå tilbake til ”vanlig rutine” med arbeid mandag-torsdag 08-20 og stenging av vann i helgene.
  • Gjelder leilighetene 110-111-112-210-211-212-310-311-312

 

Etterarbeid:

Enkelte påbegynte leiligheter i Kjelsåsveien 188A har fortsatt noe utstående etterarbeid, inkl reparering av takhimling, dusjkabinetter etc. Dere vil bli kontaktet for oppfølging her.

 

 

Kjelsåsveien 188B:

Planene for alle leiligheter i Kjelsåsveien 188B må også endres:

  • Det forutsettes inntil videre at planene også her forskyves med én uke, men merk at arbeidet med siste pulje av leiligheter (220-221-222-320-321-322) vil kunne gå over i oppsatt sommerferie. Det er derfor mulig at arbeid med disse leilighetene må avsluttes etter sommeren, dvs fra. uke 32. Alternativ utsettes oppstart med de siste leilighetene i sin helhet til uke 32. Mer informasjon om dette vil komme.

TRYKK HER FOR OPPDATERT FRAMDRIFTSPLAN

Mvh Styret