[08.02.2016] Radonmåling runde 2

Etter høstens måling av radon i fellesrom på kjellerplan, ønsker Styret å gjennomføre en ny måling for enkelte leiligheter over kjellerplan for å få sikrere resultater.
Aktuelle leiligheter vil bli kontaktet for måling som avsluttes i april 2016.