[08.12.2014] Melding fra Plan- og bygningsetaten: «VPOR Frysja»

Et nytt byggeprosjekt for Frysja industriområde legges nå ut på høring.

Les mer om dette i