[09.06.2013] Forespørsel for nye hovedinngangsdører

Det arbeides med innhenting av pristilbud på nye hovedinngangsdører til oppgang A og B for sameiet.