[11.05.2015] Ny avfallsløsning

Det startes nå arbeid med å etablere nytt utvendig avfallshåndteringssystem for sameiet.  Det skal installeres nye seminedgravde containere i skråningen ned mot gjesteparkeringen, og i den forbindelse vil det bli utført graving etc. ved dette området på tomta.

FRA DATO: 12.mai 2015 (vi beklager kort varsel)

Arbeidet vil foregå i tidrommet kl. 07.00-19.00 og vare ca. 2 uker.

Styret kommer tilbake med endelig dato på når det nye avfallssystemet skal taes i bruk. Merk at det gamle systemet med innvendige sjakter vil bli stengt etter dette.

OBS:  4 av gjesteparkingsplassene blir midlertidig stengt på grunn av dette arbeidet.

Styret beklager ulemper dette vil medføre for våre beboere.

Spørsmål kan rettes til styret@brekkehus.no eller vår postkasse i B-oppgangen.