[12.04.2016] Rørfornying: Melding om stenging av vann også i helgene

På grunn av tilstand på eksisterende rør må vi dessverre gå over til å stenge for bruk av vann og avløp også i helgene. Det betyr at du er uten vann fra og med mandag morgen til og med torsdag den påfølgende uka (11 dager). Vi beklager ulempene dette medfører våre beboere.

Les mer dette i informasjonsskriv fra Olimb.