[12.05.2014] Gjennomgang av brannsikkerheten i leiligheter 22. mai.

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00: (De starter ofte litt tidligere på dagen og besøker de som er hjemme og fellesareal)

  •  Torsdag 22. mai.

 Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: Tirsdag 27. mai mellom 17:00 og 21:00. 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten, teste, samt bytte batteri i varslere. Sjekke slukkere og gi generelle råd om brannsikkerhet. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)