[14.04.2016] Rørfornying – tidsplan for B-oppgangen

Se oppdatert fremdriftsplan under for når arbeid med rørfornying utføres for leiligheter i Kjelsåsveien 188B. (fremdriftsplan for Kjelsåsveien 188A er uforandret):