[15.07.2013] Ny beplantning framsiden og oppfriskning beplantning baksiden

Uteområdet har nå fått en oppfriskning med blant annet nytt plantebed på hjørnet ved oppgang A. Reetablert mindre bed oversiden ved oppgang B. Ellers luket og ilagt duk + bark på baksiden av boligblokken grøntarealet.

Oslo Gartnerservice har utført arbeidene til en sum av ca. 14000kr + mva.

Noe ekstra bark blir lagt ut flere steder for oppfriskning utover året. Samt antakelig noe mer luking.

Enkel beplantning ift. moderat vedlikehold er tanken bak, i stedet for masse blomster som ingen klare holde i orden.

Håper dette tas positivt imot! Fint om alle er med å ta vare på flotte utearealer slik at det blir koselig så flere kan ta i bruk og oppholde seg utenfor.