[15.07.2013] Ny gressklipper og kantklipper til vaktmester

Det er investert i ny gressklipper og kanttrimmer til vaktmester. Det gamle utstyret var av dårlig kvalitet og begynte bli utslitt.

Ny gressklipper er av god kvalitet og bør holde i 10-15 år fremover, om ikke mer.