[16.02.2016] Befaringsrunder rørfornying

Det skal gjennomføres rørfornying av avløpsrør i løpet av april/mai 2016 som berører alle leiligheter i blokka. Vi ber beboere følge nøye med på informasjonen om dette.  Det er spesielt viktig at beboere er klar over at man vil være 1-2 uker (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) uten tilgang og bruk av vann/avløp fra leiligheten. Det er på det avtalte tidspunktet/perioden 100% nødvendig med tilgang til leilighetene for at arbeidene skal kunne gjennomføres.

Det er tilgang på vann og sanitære fasiliteter tilgjengelig i trimrommet i perioden.

Før selve rørfornyingen skal det gjennomføres to befaringsrunder som også krever tilgang til leiligheter.

  • februar – gjelder leiligheter: 107, 108, 110, 207, 208, 210, 307, 308, 310
  • mars – gjelder alle leiligheter i oppgang A.

Leiligheter i B-oppgangen er med andre ord ikke berørt av disse to befaringsrundene. Se vedlagt informasjon fra Olimb for mer info om hvorfor dette må gjøres.

MERK:  Vennligst se skjemaer i din postkasse (dersom du bor i A-oppgangen) som må leses og fylles ut/tilbakeleveres til Styret så snart som mulig! Dette er viktig så vi får bekreftet at du kan være hjemme/låne ut nøkkel til befaringsrundene.