[16.03.2016] Rørfornying: Oppdatering med framdriftsplan for A-oppgangen

Vennligst les mer om rørfornyingen i informasjonsskriv og fremdriftsplan linket under. Disse sendes også ut som post til utleiere og henges opp som oppslag ved inngangsdørene.

Vi ber også utleiere være behjelpelige med å forsikre seg om at leietagere/de som disponerer bolig følger de angitte instrukser.

mvh Styret