[20.04.2016] Sittende styre gjenvalgt

På dagens årsmøte ble styret for 2015-2016 gjenvalgt for ny periode (2016-2017). Dette gjelder såvel styremedlemmer, som varamedlemmer.