[20.10.2015] Tetting av sjakter og rehabilitering av skiferstein ved inngangsdørene

Det blir utført arbeid med tetting av gamle avfallssjakter og rehab. av skiferplater ved hovedinngangsdørene perioden 21. oktober til 31 oktober. Regn med noe støy i denne perioden.