[21.09.2016] Ekstra branninspeksjonsrunde i 2016

Oppfølging årlig branninspeksjonsrunde tidligere i år (april 2016): Det var ganske mange leiligheter som ikke ble besøkt da dette «kolliderte» med oppstarten på rørfornyingen. Nå som rørfornyingen er over, vil Norsk Brannvern gjøre en ekstra oppsamlingsrunde den 29. september mellom kl.17 og 21. Vennligst se vedlagt dokument for mer info.