[21.11.2014] Oppstart rehabilitering av sikringsskap

Arbeid med oppgradering av sikringsskap for leiligheter i sameiet starter 1. desember. Se oppslag ved hver inngang for mer info.