[24.03.2015] Kontroll Norsk Brannvern 2015

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00 (De starter gjerne litt tidligere med evt. fellesområder og besøker de som er hjemme).

 Tirsdag 7. april.

 Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: Torsdag 16. april mellom 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten, utføre enkelte kontroller, teste, samt bytte batteri i røykvarslere. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)

MERK: Dersom du trenger å fornye/bytte ut brannslukningsapparat og/eller røykvarsler, meld ifra til styret ETTER befaringen.

Styret skaffer inntil ett pulverapparat og/eller én optisk varsler til de leiligheter som måtte trenge dette etter befaringen.