[25.03.2014] Ødelagt dørsylinder i A-oppgangen

Dørsylinderen i A-oppgangen er defekt og vi jobber med å utbedre dette snarest. Inntil videre må inngang i oppgang B benyttes.