[25.04.2014] Nytt styre og nye tillitsvalgte

Etter sameiemøtet 23. april ble følgende seksjonseiere valgt inn i nytt styre:

  • Styreleder: Berge Stillingen
  • Styremedlem: Kristian Holmen
  • Styremedlem: Espen Rødnes

Varamedlemmer:

  • Knut Midttun
  • Harald Andersen