[25.10.2014] Rehabilitering av sikringsskap, runde 2

Det er nå sendt ut nytt skriv (pr. post) til alle seksjonsiere med informasjom om fornyet tilbud på rehabilitering av sikringsskap for leiligheter, hvor man kan bekrefte sin interesse. Frist for å melde interesse er satt til 7. november 2014.  Styret vil deretter gjøre felles bestilling hos gitt entrepenør for de som har meldt seg på i denne runden.

Merk at skrivet ikke går ut til leietakere.