Parkering

Ønsker du å leie en nummerert parkeringsplass, send en forespørsel til parkeringsansvarlig.
Epost:  parkering@brekkehus.no

Priser

Administrasjonsgebyr for registrering eller endring i leieforhold: Kr 697 (forventes økning i løpet av 2019)

Plass Pris
Uteplass kr 250,- /mnd
Uteplass m/motorvarmer kr 300,- /mnd
Garasjeplass kr 600,- /mnd

Ledige nummererte plasser kan også korttidsleies for kr 15,-/døgn.

Parkering på gjesteplasser eller utenfor oppmerkede parkeringsplasser blir tauet bort uten forvarsel.

Gjesteparkering

  • Gjesteparkeringen skal kun brukes av gjester av beboere.
  • De som bor i blokka skal ikke bruke gjesteparkeringen.
  • Gjester kan maksimalt bruke gjesteparkeringen i 3 døgn i strekk.
  • Dersom du er gjest og trenger lengere parkeringstid; bruk korttidsleie eller gateparkering.

Biler som ikke overholder disse reglene, risikerer å bli bortauet!

 

Garasjen

Ovner

Om vinteren er det viktig at det ryddes rundt ovnene slik at disse ikke er tildekket.  Varmeovnene skal ha en klaring på 20 cm. Dette for å unngå brannfare og utvikling av farlige gasser. Om dette ikke overholdes kan konsekvensen i ytterste fall medføre oppsigelse av sin plass i parkeringshuset.

Man kan også bli holdt ansvarlig for brann som måtte oppstå grunnet tildekket ovn.

Ved behov for rømning

Ved evt. strømbrudd eller brann finnes det en mekanisme for å åpne porten manuelt. Se oppslag til venstre for porten for detaljer.