Leilighetsnumre, seksjonsnumre og bolignumre

Tilbake til Praktisk info

  • Husk at det er forskjell på leilighetsnummer, seksjonsnummer og bolignummer (H-nummer). Les mer om dette her.

Leilighetsnummer

Dette er blokkas «interne» nummerering av seksjonene som alle leilighetsdører er merket med. Denne nummereringen ble i sin tid opprettet av utbygger. Alle postkasser er merket med dette nummeret.

Seksjonsnummer

Dette er det tinglyste nummeret for din seksjon (leilighet). Dette nummeret oppgis gjerne sammen med gårds- og bruksnummer for å identifisere en seksjon i en boligblokk. Gårds- og bruksnummer for blokka vår er hhv. 400 og 59.

Bolignummer

Også kjent som «H-nummer» fra Oslo kommune: F.eks H0101.  «H» betyr etasje på bakkeplan eller over, «U» betyr underetasje. De første to sifrene er etasjenummer, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen.  Den første leilighetsdøra til venstre for hovedinngangen får 01, så teller man videre med klokka for 02, 03, 04 etc.

Denne nummereringen er primært utarbeidet for at redningsetaten lett skal klare å finne en leilighet. Dette nummeret bør da være synlig fra din leilighetsdør. Den vanligste måten å gjøre dette på, er å sette en klistremerke i karmen med dette nummeret. Disse klistremerkene leveres av kommunen. Les mer om bolignummer og hvordan du kan bestille nytt klistremerke på denne linken.

Oversikt

Under ser du en oversikt over leilighetsnumre, seksjonsumre, adresser(oppgang) og bolignumre som hører sammen i vårt sameie. Merk at A- og B-oppgangen har hvert sitt sett med bolignumre. F.eks har leilighet 101 (A-oppgangen) og 113 (B-oppgangen) begge bolignummeret H0101.

Leilighets-
nummer
Seksjons-
nummer
Adresse Bolignummer
(Oslo kommune)
101 1 Kjelsåsveien 188 A H0101
102 2 Kjelsåsveien 188 A H0102
103 3 Kjelsåsveien 188 A H0103
104 4 Kjelsåsveien 188 A H0106
105 5 Kjelsåsveien 188 A H0105
106 6 Kjelsåsveien 188 A H0104
107 7 Kjelsåsveien 188 A H0112
108 8 Kjelsåsveien 188 A H0111
109 9 Kjelsåsveien 188 A H0110
110 10 Kjelsåsveien 188 A H0107
111 11 Kjelsåsveien 188 A H0108
112 12 Kjelsåsveien 188 A H0109
113 13 Kjelsåsveien 188 B H0101
114 14 Kjelsåsveien 188 B H0102
115 (vaktmesterbolig) Kjelsåsveien 188 B H0104
116 15 Kjelsåsveien 188 B H0103
117 16 Kjelsåsveien 188 B H0107
118 17 Kjelsåsveien 188 B H0106
119 18 Kjelsåsveien 188 B H0105
201 19 Kjelsåsveien 188 A H0201
202 20 Kjelsåsveien 188 A H0202
203 21 Kjelsåsveien 188 A H0203
204 22 Kjelsåsveien 188 A H0206
205 23 Kjelsåsveien 188 A H0205
206 24 Kjelsåsveien 188 A H0206
207 25 Kjelsåsveien 188 A H0212
208 26 Kjelsåsveien 188 A H0211
209 27 Kjelsåsveien 188 A H0210
210 28 Kjelsåsveien 188 A H0207
211 29 Kjelsåsveien 188 A H0208
212 30 Kjelsåsveien 188 A H0209
213 31 Kjelsåsveien 188 B H0201
214 32 Kjelsåsveien 188 B H0202
215 33 Kjelsåsveien 188 B H0204
216 34 Kjelsåsveien 188 B H0203
217 35 Kjelsåsveien 188 B H0210
218 36 Kjelsåsveien 188 B H0209
219 37 Kjelsåsveien 188 B H0208
220 38 Kjelsåsveien 188 B H0205
221 39 Kjelsåsveien 188 B H0206
222 40 Kjelsåsveien 188 B H0207
301 41 Kjelsåsveien 188 A H0301
302 42 Kjelsåsveien 188 A H0302
303 43 Kjelsåsveien 188 A H0303
304 44 Kjelsåsveien 188 A H0306
305 45 Kjelsåsveien 188 A H0305
306 46 Kjelsåsveien 188 A H0304
307 47 Kjelsåsveien 188 A H0312
308 48 Kjelsåsveien 188 A H0311
309 49 Kjelsåsveien 188 A H0310
310 50 Kjelsåsveien 188 A H0307
311 51 Kjelsåsveien 188 A H0308
312 52 Kjelsåsveien 188 A H0309
313 53 Kjelsåsveien 188 B H0301
314 54 Kjelsåsveien 188 B H0302
315 55 Kjelsåsveien 188 B H0304
316 56 Kjelsåsveien 188 B H0303
317 57 Kjelsåsveien 188 B H0310
318 58 Kjelsåsveien 188 B H0309
319 59 Kjelsåsveien 188 B H0308
320 60 Kjelsåsveien 188 B H0305
321 61 Kjelsåsveien 188 B H0306
322 62 Kjelsåsveien 188 B H0307