Praktisk informasjon

Avfallshåndtering

 • Avfall kastes i semi-nedgravde brønner utenfor A-oppgangen.
 • Restavfall kastes i avfallsbrønn merket «Restavfall».  Avfallet skal sorteres som angitt av Oslo kommune. «Blå poser (for ren plast) og grønne poser (for matavfall) kan man hente gratis hos dagligvarforhandlere. Vanlige poser til restavfall anbefales at vrenges hvis de har forevekslende farger.
 • Uønsket reklame som kommer i posten, gratisaviser og annet papir- og pappavfall legges i den andre avfallsbrønnen (merket «Papir»)
 • Glass og metall kastes i egen container i Kjelsåsveien/Maridalsveien (rett ved busstopp «Brekkekrysset»).
 • Hele brukbare klær kan leveres i lukket pose i egne Fretex-containere, f.eks i Brekkekrysset eller utenfor Coop Prix på Kjelsås.
 • Lagring av eiendeler, sko, avfall, annet i kjellerganger eller andre fellesområder er ikke lov. Dette kan bli kastet uten forvarsel. All nødvendig kortsiktig lagring ved oppussing er forståelig skjer, men skal godkjennes av styret.

Sportsbod

 • Sportsboden er til oppbevaring av sykler, barnevogn og ski/staver/snøbrett. Sykler som er ødelagt av alder/annet så de ikke kan sykles på skal ikke uten godkjenning lagres i sykkelboden. All annen lagring i sykkelbod skal godkjennes av styret. Eiendeler som ikke er godkjent at lagres der risikerer bli kastet uten forvarsel.

Navn på ringeklokke

 • Ønsker du å endre navn på ringeklokke, heng en gul lapp med ditt navn på ringeklokka og ta kontakt med vaktmesteren.

Skilt til postkasse

TV- og bredbåndstjenester

 • Alle leiligheter skal ha et antenneuttak som er knyttet til Canal Digital sitt TV- og bredbåndsnett.
 • Sameiet har en KOMPLETT-avtale med Canal Digital. Dette gir gratis TV-dekoder og Internett (5Mbps) til alle som ønsker.
 • Dersom du ønsker å endre/bestille bedre Digital-TV/Internett/Telefoni kan du ta kontakt med Canal Digital kundeservice på telefon 06090.

Vaskeri

Trimrom

 • Sameiet disponerer et enkelt trimrom i kjelleren – mellom kjellerbodrom –  som kan benyttes av beboere.
 • Fint om alle som bruker trimrommet hjelper til å holde det ryddig.
 • All trening på trimrommet foregår på eget ansvar.
 • Er du sistemann til å forlate trimrommet/bodene, husk å
  • skru av alle lys
  • sette radonsug/ventilasjonsanlegg som angitt på oppslag.

Nøkler

 • Systemnøkkel til fellesområder kjeller, vaskerom, sykkelbod og hovedinngangsdør utleveres til seksjonseier ved personlig oppmøte og etter avtale med styremedlem. Nøkkelen koster kr. 400 (innkjøpspris) og faktureres i etterkant.
 • Det er egne rutiner/priser ved systemnøkler til inngangsdør til leilighet, som bestilles via styret og rekvireres direkte eierleilighet via godkjent låsesmed.

Fellesbalkonger

 • Dører til fellesbalkonger skal holdes lukket og er ment som rømningsvei.
 • I hver fellesbalkong er det en luke med brannstige ned til balkongen i etasjen under.
 • Fellesbalkonger skal ikke benyttes til opphold og/eller lufting av korridorer av hensyn til gjennomtrekk og ventilasjonsanlegg.

Strøsand

 • Vinterstid: Strøing av gangarealer gjøres av vaktmester etter behov. Det ligger strøsand i kasser ved porten til Kjelsåsveien og ved pappcontainer. Beboere kan ta sand fra disse kassene hvis det skulle være ekstra behov for strøing.

Utvendig vannkran/slange

 • På sydvendt vegg ved parkeringsplassen finnes en vannkran som kan benyttes til bilvask etc.
 • Slangen blir tatt inn og stoppekran på innsiden i taket blir stengt når de første frostnettene ankommer.
 • Utstyret kan gjøres tilgjengelig igjen vinterstid i perioder hvor det oppstår mildvær og det ikke er frost i bakken.

Fargekoder

 • Husk: Ta kontakt med styret dersom du ønsker å male leilighetsdør ut mot felles gang, veranda eller annet som er synlig i «felles rom».
  • Utvendig brunfarge (verandadør etc) : TJÆREBRUN – 8103-Y88R
  • Leilighetsdører/lister/tak: EGGEHVIT – S 0502-Y
  • Vegger innvendig/ganger:  0010-Y 1002 (tidligere S 0510-Y20R)

Leilighetsnummer, seksjonsnummer og bolignummer

  • Husk at det er forskjell på leilighetsnummer, seksjonsnummer og bolignummer (H-nummer). Les mer om dette