Renholdsansvarlig

Vi har egen renholdsansvarlig

Arbeidsoppgavene deles inn ukentlige og månedlige gjøremål som utføres gjennom hele året.

Ukentlige Månedlige
Trappevask fra låst kjellerdør i U etg. til 3. etg. Gjeller både oppgang A og B Glass i gjennomgangsdørene i alle ganger 1., 2. og 3.etasje.
Vask av ganger ved hovedinngangsdørene, samt glass i dørene oppgang A og B Kjellergangene: Koste/støvsuge gangene ved bodene.
Vask av alle ganger utenfor inngangsdører til leilighetene i 1. , 2. og 3. etg. Bomberom (trimrom):  Gulv støvsuges og støv tørkes på sikringsskap og på varmeveksler for ventilasjonssystem. 2 vannklosetter og 3 servanter vaskes. Det settes ut nye toalettruller etter behov. Vekter og trimutstyr ryddes slik at helhetsinntrykket blir bra .
Vask av gulvet i vaskerom og tørkerom, inkludert trapp og gulvareal fram mot fellesdør til vaskerommet. Fellesganger: Støv tørkes på de 8 brannslangeskapene, 23 sikringsskapene og 11 TV/internett/ringeklokke-koblingsskapene. Hvite trapperomsdører vaskes. Lister som er tilsmusset av skitt og støv må også vaskes.
  Vaskerom: Støv tørkes i vinduskarmer for 2 dører, 3 store vinduer og 2 små vinduer. I tillegg på 3 betalingsautomatskap i gang og i vaskerom, og de horisontale vannrørene lavt på veggen i tørkerommet. Tørketrommel dras ut på gulvet og støv tørkes under og bak denne. 2 dører med glass, 3 store og 2 små vinduer ved vaskeriet vaskes
  Hovedinngangsdører:  Løfte gitter fra inngangsristene og tøm de for sneiper og annet skrot. Kost over/spyl over inngangspartiene, inkludert matter. Gjelder både oppgang A og B.
  Sportsbod: Koste/rydde gulv for søppel.
  Trapper fellesarealer: Tørke støv gelendere.