Vaktmester

Vår vaktmester heter Finn-Tore Jørgensen

 

Vaktmestervikariater

  • Påsken 2014:  11.april – 25.april : Abdi Hassan (leil 115).
  • Sommer 2014: 18.juli – 24. august: Abdi Hassan (leil 115).
  • Vår 2015: 15.mai – 29.mai: Abdi Hassan (leil 115).
  • Sommer 2015: 20.juli – 23.august: Abdi Hassan (leil 115).
  • Sommer 2016: 18.juli – 21.august: Abdi Hassan (leil 115).

Vaktmesters arbeidsoppgaver

Oppdatert per Mars 2016.

# Arbeidsoppgave Frekvens for utføring
1. Klipping av gress og i rimelig utstrekning vedlikeholde grøntarealer, herunder luking av ugress i dekkbarkbed. Etter behov i sommerperioden
2. Måke snø i fotgjengertrasé foran inngangene samt opp til port ved Kjelsåsveien og ned til garasje. Parkeringsplassen og innkjørsel brøytes av eksternt firma med traktor/brøytebil. Ved snøfall
3. Strø fotgjengertrasé nevnt i pkt 2 samt i bakke i nedkjørsel til parkeringsplassene når det er glatt. Ved snøfall eller etter behov
4. Jevnlig oppsyn med utvendige avfallsbrønner. Kontoller at innkastene ikke er blokkert. Daglig eller etter behov
5. Kommunisere med beboere på e-mail gjennom adressen vaktmester@brekkehus.no samt ved personlige henvendelser Så ofte som mulig – minst ukentlig
6.  Overordnet bygningsmessig befaring og avdekking av behov for vedlikehold og reparasjoner samt kommunisere slike behov til styret. Ukentlig
7. Løpende oppsyn av innvendig og utvendig areal og bygning, herunder skifte av lyspærer, smøring av dører og skifte av batteri til røykvarslere. Ukentlig kontroll, for øvrig etter behov
8. Holde oppsyn med vaskerianlegget og i rimelig utstrekning vedlikeholde vaskemaskinene, ta imot kontanter for oppfylling av vaskebrikker og overføre penger til sameiets bankkonto** . Ta imot penger etter behov.
Overføre penger annenhver måned.
9. Betjene vendere VINTER/SOMMER tilhørende varme-batteriene på taket, høst og vår.
Vendere plassert på sikringstavle «Gårdslys» utenfor trimrommet.
NB! Venderene skal ikke stå i posisjon «0» – untatt under vedlikehold eI.I.
Dreies til VINTER om høsten når
kuldegrader melder seg
(oktober – november)
Dreies til SOMMER om våren når
kuldegrader forsvinner (mars-april).
10. Skifte filter på varmebatteriene høst og vår samt vaske og tørke de utskiftede filterene for gjenbruk.  Høst (oktober – november) og vår
(mars-april) eller etter behov.
11. Sørge for at alle utvendige sluker er rene slik at vann får fritt avløp.
Slukene på taket må holdes rene for løv og annet nedfall.
 Kontinuerlig og rengjøres etter behov.
12. Oppdatere navneskiltene på ringetablåene når nye beboere flytter inn. Når nye beboere flytter inn og/eller har gitt beskjed.
13. Holde oppsyn med vann- og avløpsrør med hensyn til
lekkasjer og så raskt som mulig få stoppet vanntilførsel for å avgrense eventuelle vannskader samt melde fra til styret som avgjør om forsikringsselskap skal koples inn.
 Kontinuerlig og etter behov
14. Holde oppsyn med berederrom. Sjekk at sluket ikke tettes av overvann og sett på evt. sikringer til beredere som har gått. 1 gang i måneden
15. Rense sluk i dusj trimrommet og vaskeriet 3. hver måned
16. Løvblåsing: I rimelig utstrekning fjerne løv fra asfaltert gangvei og parkeringsplass ved større løvfall om høsten. Etter behov om høsten
17. Bytte filter (type Acetec A100S/A110T F7) til ventilasjonsanlegg i kjelleren. Årlig. Skal byttes i Mars-måned.


** Inkluderer administrering av sameiets Paypal-konto og abonnement på http://vasketid.no.